• Υαλουρονικό οξύ

  • Περισσότερες πληροφορίες

Naturally found in skin, connective tissue, and joints, hyaluronic acid (HA) is a gel-like compound produced by the body. Hyaluronic acid is commonly used to support:

Εμφάνιση 1-10 από 30
Εμφάνιση 1-10 από 30